Барабан

РИТМОЛОГИЯ 

Ритъмът е фактор,
който определя всеки удар на сърцето ни,
всяка следваща глътка въздух, всяка крачка,

която правим, всяка дума, която произнасяме.
Ритъмът е в основата на нашето сътворение и е
неделим спътник в съществуването ни.

слайдер-Drum-Cirle-Libera2.jpg слайдер-Drum-Cirle-Libera3.jpg слайдер-Drum-Cirle-Libera1.jpg Corporate Symphony site-slider.jpg Проект 'Добри в ритъма -- добри в уроците' слайдер за сайта.jpg #2.jpg 17388899_1453034344728147_7335068225085304309_o (1).jpg banner-b.jpg слайдер-Drum-Cirle-Libera.jpg Усмихни се - зарадвай някой другУсмихни се - зарадвай някой друг AAEAAQAAAAAAAAKpAAAAJGRiOWNmMWYzLTQ5YzAtNDk0OC1iYjBhLThmYWU2NTFiOTEyNw.jpg DSC04122.jpg TEDx.jpg

В началото на 2016 Институт ЛИБЕРА стартира двугодишен проект „Добри в ритъма – добри в уроците!“. Неговата цел да създаде възможности за творческа изява, личностна еманципация и успешен старт в живота на децата от начално училище „Св. Св. Кирил и Методий“ в с. Раждавица, област Кюстендил. В рамките на 24 месеца ще бъдат проведени 36 ритъм сесии, целящи да ангажират учениците в приятна и полезна за тяхното развитие регулярна дейност, чиято цел е да повиши самочувствието им, да подобри здравния и емоционалния им статус, да подпомогне междуличностната им комуникация и психо-социална адаптация, като по този начин благоприятства цялостното им представяне в училище (вкл. успех) и извън него.

Очакваните резултати са на индивидуално ниво (ученик), социално-групово (клас), институционално (училище) и общностно (населено място), като на всяко равнище ще се търсят ползотворни въздействия на базата на таланта и изявата на силните страни на ангажираните в проекта социално слаби деца. 

"Проектът се осъществява с подкрепата на Фондация „Работилница за граждански инициативи" по Програма за детско и младежко развитие, основаващо се на подход, при който се отчитат и надграждат силните страни на детето с финансовата подкрепа на Фондация „ОУК"

  

ДОНОР 

"Проектът се осъществява с подкрепата на Фондация „Работилница за граждански инициативи" по Програма за детско и младежко развитие, основаващо се на подход, при който се отчитат и надграждат силните страни на детето с финансовата подкрепа на Фондация „ОУК"

 

ПРОГРАМА

Проектът включва 36 сесии, базирани на ритъма и ритъм терапията като образователен и терапевтичен метод.

 Сесиите ще бъдат проведени както следва:

-        За учебната година 2015/2016 – 12 сесии – по две в месеците декември 2015, януари, февруари, март, април и май 2016

-        За учебната година 2016/2017 – 18 сесии – по две в месеците от септември до май 2017, вкл.

-        За учебната година 2017/2018 – 6 сесии – по две в месеците септември, октомври и ноември 2017.

 

Сесиите съдържат упражнения с барабани и други перкусионни инструменти, имащи за цел:

●   увеличаване на нивото и продължителността на концентрацията;

●   развиване на слуховата и двигателната координация;

●   подобряване на комуникацията и интеракцията;

●   подобряване на двигателните качества, грубата и фината моторика;

●   повишаване на самочувствието и доверието в себе си и другите;

●   овладяване на учебни дисциплини (напр. математика);

●   подобряване на невербалните и вербалните качества и слуховото възприемане;

●   приемане, уважение и толерантност към различията;

●   подобряване на дисциплината;

●   възпитание на точност и ред и мн. др.

Най-важното и характерно за всички занимания с ритъм е, че знанията, навиците и целите се постигат с много усмивки, смях и забавни моменти. Ритъмът като форма на забавление дава възможност не само на децата, но и навсички нас с желание да се включим в сериозно обучение. Той не само подобрява емоционалното ни състояние, но и с умело насочване от страна на преподавателя, терaпевта, фасилитатора помага за подсъзнателното усвояване на важни и полезни качества.

РЕЗУЛТАТИ

В хода на проекта беше направено проучване на ефекта и въздействието на ритъм сесиите чрез замервания на нагласите на представителите на целевите групи към използваната методология и на ефектите от работата посредством серия от интервюта с децата участници в ритъм сесиите (както и анализ на обратната връзка от тях), с представители на училищния колектив и местната общност.

За периода на отчета беше изготвен заключителния доклад-анализ. Той показва, че общата оценка за провеждането на сесиите, включваща работа на терапевтите, организация и атрактивност на проекта и оборудване в първите месеци след стартирането е 4,90, докато в края вече е 5,40 по шестобалната система.

Общата удовлетвореност от проекта в началото е 76%, а в края на проекта 100% от анкетираните посочват, че са удовлетворени от постигнатите резултати.  

В допълнение към изследването, направено от Сдружение ЛАРГО, екипът на проекта проведе изследване на база на обратните връзки, получени от участващите деца като преди всяка сесия измерваме емоционалното състояние на всяко дете, като му показваме „емоционална карта“ с 5 емотикона, за да определи като кое от тях се чувства в момента. Емотиконите започват от силно намръщено лице, до широко усмихнато, като за първото отчитаме една точка, а за последното 5 точки. Средните състояния са съответно 2 точки (леко намръщено/тъжно), неутрално (3 точки), леко усмихнато/щастливо (4 точки). След края на всяка сесия отново показваме картата на всяко дете и отново му задаваме същия въпрос.

 Емоционална карта Ритъм Карти Дъга

 

Средният входящ бал на „щастие/усмихнатост“ преди сесиите е 4.05, а след края на всички сесии е 4.48 (при максимален бал 5.00). Това представлява покачване с около 11%.  

По-значимо е подобрението при децата, които по някаква причина влизат в сесията с ниска емоционална самооценка – (първите три емотикона).

При тях от среден входящ бал от 2,25 – изходящият е 4.38 или 95% подобрение в емоционалното състояние на тези деца.

 

Мартин Иванов ритъм терапия с. Ръждавица

Мартин Иванов ритъм терапия с. Ръждавица

Регистрация

Регистрирай се за предстоящи събития и новини, свързани с дейността на Либера Институт!