Барабан

РИТМОЛОГИЯ 

Ритъмът е фактор,
който определя всеки удар на сърцето ни,
всяка следваща глътка въздух, всяка крачка,

която правим, всяка дума, която произнасяме.
Ритъмът е в основата на нашето сътворение и е
неделим спътник в съществуването ни.

Online rhythm therapy1.png слайдер-Drum-Cirle-Libera2.jpg слайдер-Drum-Cirle-Libera3.jpg Rhythmology (2).jpeg слайдер-Drum-Cirle-Libera1.jpg Corporate Symphony site-slider.jpg Проект 'Добри в ритъма -- добри в уроците' слайдер за сайта.jpg #2.jpg 17388899_1453034344728147_7335068225085304309_o (1).jpg DSC04122.jpg Усмихни се - зарадвай някой другУсмихни се - зарадвай някой друг TEDx.jpg banner-b.jpg слайдер-Drum-Cirle-Libera.jpg AAEAAQAAAAAAAAKpAAAAJGRiOWNmMWYzLTQ5YzAtNDk0OC1iYjBhLThmYWU2NTFiOTEyNw.jpg

Институт Либера и сдружение ЛАРГО завършиха изпълнението на проект „Терапевтичната сила на ритъма срещу училищнoто насилие и агресия в големи, средни и малки населени с ромски общности места в област Кюстендил“. Проектът бе финансиран по Програмата за подкрепа на неправителствените организации в България по ФМ на ЕИП 2009 – 2014 г.
Целта на проекта бе да се подпомогне психо-социалната адаптация на млади хора с рисково поведение (предимно от ромски, но и от неромски произход), които имат проблеми със спазването на дисциплината и управлението на емоциите и агресията в училище, като по този начин ги овласти да придобият контрол върху ситуацията, в която се намират. Проектът беше необходим, за да подобри чрез ритъм терапията и изразните средства на ударните инструменти, ситуацията с агресията и насилието в 5 ромски и смесени училища в: гр.Кюстендил,  с. Ръждавица и с.Невестино.
В продължение на 12 месеца се проведоха общо 51 ритъм сесии  и две конференции за популяризиране на проекта. 

 

 

За обективното отчитане на резултатите от проекта беше направено входно и изходно измерване на нивата на агресивност и депресивност при участниците. Обобщените резултати са следните:

  • - Агресията се понижи при четири от петте училища.
  • - Понижиха се средните групови стойности за агресия, което е индикатор за по-спокойна атмосфера и по-толерантни взаимоотношения.
  • - Значително се намали процентът на децата с висока агресия.
  • - Депресията се понижи в групите на по-големите ученици /горен курс/.

Въздействието чрез ритъм се доказа като ефективен метод за справяне с агресията в училище и начин да се предотврати развитието на депресивни състояния сред учениците от горните класове.

Регистрация

Регистрирай се за предстоящи събития и новини, свързани с дейността на Либера Институт!