Барабан

РИТМОЛОГИЯ 

Ритъмът е фактор,
който определя всеки удар на сърцето ни,
всяка следваща глътка въздух, всяка крачка,

която правим, всяка дума, която произнасяме.
Ритъмът е в основата на нашето сътворение и е
неделим спътник в съществуването ни.

Online rhythm therapy1.png слайдер-Drum-Cirle-Libera2.jpg слайдер-Drum-Cirle-Libera3.jpg Rhythmology (2).jpeg слайдер-Drum-Cirle-Libera1.jpg Corporate Symphony site-slider.jpg Проект 'Добри в ритъма -- добри в уроците' слайдер за сайта.jpg #2.jpg 17388899_1453034344728147_7335068225085304309_o (1).jpg DSC04122.jpg Усмихни се - зарадвай някой другУсмихни се - зарадвай някой друг TEDx.jpg banner-b.jpg слайдер-Drum-Cirle-Libera.jpg AAEAAQAAAAAAAAKpAAAAJGRiOWNmMWYzLTQ5YzAtNDk0OC1iYjBhLThmYWU2NTFiOTEyNw.jpg

Колаборация от изкуства

функционира в единна програма, която акцентира върху екипната работа, комуникацията и взаимното уважение чрез импровизация, ролеви игри и различни арт-техники.

От участниците не се изискват предварителни познания, талант или специални умения. Всички инструменти и необходими материали са бъдат осигурени от нас.

 

Музика Музика (дръм съркъл)


Качествата и ценностите, които осигуряват успешнo музикално събитие са подобни на тези на работния процес. Това включва: сътрудничество, активно слушане, гъвкавост, развиване на индивидуалните качества, уважение към индивидуалните различия, взаимопомощ и ефективна комуникация.

Този модул предлага мисловни предизвикателства, асоциирани с композиране и аранжиране на музикални елементи, което пък от своя страна води до повишаване на индивидуалните способности за логическо мислене, взимане на решения и решаване на проблеми. Поради това че музиката е несловесна форма на комуникация, тя позволява хората да споделят идеи и концепции, които прехвърлят границите на езика, културата или традицията.

Drum circle

Очакван резултат: Пояснява се важността на сътрудничество между индивидите в една група за реализирането на една обща цел или продукт. Развиват се слушателските и комуникативни качества. Развиват се другарските взаимоотношения между служителите. Редуцират се последиците от стреса и безпокойството, свързани с работата.

Фасилитатор: Мартин Иванов

Повече за дръм съркъла и начина на провеждане ТУК

Изобразително изкуство Изобразително изкуство

Този модул представлява креативен и визуално-ориентиран подход, който включва в себе си невербалното и символично себеизразяване. Художествената дейност дава конкретен израз на съзнавани и несъзнавани качества и сама по себе си дава възможност за реализиране на тези качества в ситуация, различна от работното място, където хората нямат възможност да ги прояват или се притесняват да го направят. Той води до подобряване на физическото, психическото и емоционално състояние на хора от различни възрасти, като се основава на разбирането, че изкуството води личността до развитие на умения за себеизразяване и себеконтрол, развитие на усещането за принадлежност към една общност, както и интуицията и възприятията към природата

Начин на провеждане: чрез различните художествени практики (рисуване, колаж, живопис, скулптура и т.н.) практикуващите имат възможност да преживяват и изразяват своите емоции, конфликти и да изразят себе си по по-нетрадиционен начин. По време на сесията, практикуващите често изследват вербално символиката и значението на техните изображения заедно с инструктора, като целта е да се създаде новаторски подход към професията и вземане на нестандартни решения.

Очакван резултат: подпомага за сплотяване на колектива и развива чувството за „част от цялото, способства да разбираме самите себе си и да разбираме как другите ни възприемат,  освобождава от стреса и напрежението на работното място,

Фасилитатор: Елица Великова

Танц Танц

Танцуването е интерактивно по природа и се базира на двустранно протичаща комуникация. В невербалния комуникативен обмен – чрез сътрудничество и познание за това кога и как да водиш и съответно кога и как да следваш – се формира интерперсонална осъзнатост, която е в основата и на успешната групова динамика в работна среда; създават се предпоставки за резониращо и креативно взаимодействие и развитие на нови социални умения.

Танцът създава пряко усещане за свързаност с другите, която се развива  в позитивна среда и без стресиращо напрежение. Танцуването е един от най-добрите начини за изграждане чувството за общност и групова принадлежност. Чрез непосредствено участие в танца членовете на групата взаимодействат на персонална основа в съвместна, ангажираща и изпълнена с радост дейност.

Танцовият модул в се провежда така, че да максимизира разбирането вътре в групата за това колко важен е всеки един от членовете й и как той чрез своята креативност, спонтанност, комуникативна активност въздейства на всеки друг.            

Очакван резултат: Развитие на спонтанността, подобряване на взаимодействието с партньорите и в групата;  сътрудничество; екипност.

Начин на провеждане: Танцовият модул се състои от (1) игри и упражнения с танцов и движенчески характер, подбрани целево, съобразно темпата и (2)танцова част -  разучаване на един конкретен танц по избор на екипа. Възможни варианти: бразилски, испански, гръцки, български народен или африкански племенен танц. Танцовата част представлява презентация на танцова стъпка чрез демонстрация и вербално описание, разучаване и групова практика. 

Театър Театър

За да бъде актьор, човек трябва да е развил много силна способност да наблюдава другите, да анализира далновидно поведението, мисленето и жестовете им и да ги пресъздава в изкуството си. В живота непрекъснато ни се налага да бъдем актьори, без да упражняваме реално тази професия. Затова качества като наблюдателност, съобразителност, гъвкавост и умело партниране, са не само актьорски, а и жизнено необходими за всеки социален човек. Добрите комуникативни умения са основна предпоставка за успех на всяко професионално и житейско начинание.

Този модул поставя група от професионалисти в екстремно-игрова ситуация. Това е ситуация на оцеляване, чрез сетивна будност, артистични умения, креативност и съобразителност. Това е ефективен метод за постигане на реални резултати чрез забавление. Помага за преодоляване и намаляване на стреса в работата и конфликтите в колегиалните взаимоотношения. Учи на тактичност, разбиране към другите и дипломатично преследване на професионалните цели.

Начин на провеждане: Игрите се осъществяват на базата на контактна импровизационна техника, която изгражда във всеки един участник усет за другия, както и отношения на партньорство, без съревнователен характер и с обща цел.

Регистрация

Регистрирай се за предстоящи събития и новини, свързани с дейността на Либера Институт!