englishбългарски


Възможно ли е мислите ни да се материaлизират? Могат ли да бъдат лекувани хора от разстояние посредством силата на намерението? Може ли да се влияе положително върху действителността, вибрирайки на честотата на позитивните емоции?

На тези и много други въпроси в тази посока, се опитва да отговори науката ноетика, като обединява мъдростта на древните цивилизации и съвременните научни достижения, в частност квантовата физика.

Макар че през последните години усилено работихме върху предложения ритъм експеримент, може да се каже, че нашумялата книга „Експериментът с намерението” на Лин Мактагарт, подейства като зелена светлина за стартирането на „Експериментът Ритмология”.

Експериментът „Ритмология” е съставна част от едноименната програма, разработена от Институт за Съвременно Изкуство и Терапия „Libera”. На този експеримент се основава научна разработка на Libera за усилване на намерението и електромагнитните вълни, излъчвани от нас. „Експериментът Ритмология” е първият по рода си в България, а също така и не съществува информация за подобен аналог някъде другаде по света. Целта на експеримента е да бъдат анализирани резултатите от анкета, попълнена от най-малко 10 000 човека. Този специално подготвен въпросник съдържа 27 предварително записани ритмични модела, които имат различни вибрационни качества и характер, но са лишени от мелодия, стилистика и не предизвикват популярни асоциации.

Нашите очаквания са да открием специфични тенденции във възприемането на  разнообразните ритми и изграждане на асоциации за определени емоции и чувства, породени от тези вибрации. С презумцията, че както излъчваме, така и привличаме емоции, чувства и мисли, които влияят активно върху нашето поведение и респективно качеството на живот, се създава възможност – откриването на нов подход към опознаването и овладяването на емоциите, а също така и  усилването или намаляването на тяхното излъчване.

След достигане на бройката от 10 000 попълнени теста, ние внимателно ще анализираме резултатите и всеки един от вас ще получи подробна информация за експеримента на личния си имейл адрес. В същото това писмо, ще намерите и описание за следващия стадий на Експеримента Ритмология – колективно вибрационно усилване на намерението и конкретно положително влияние върху реален проблемен казус.

Вашата помощ ще бъде наистина безценна и несъмнено ще допринесе за еволюцията на съзнанието и по-доброто бъдеще!!!

Мартин Иванов (директор)

Институт за Съвременно Изкуство и Терапия ” Libera”

15.03.2010

За да започнете Експеримента Ритмология, моля натиснете тук
Posted in Uncategorized on January 28, 2010 – 11:50 am | Comments (0)